KORISNICI LAS SERVISA

UGOVORI O ODRŽAVANJU INFORMATIČKE OPREME SKLOPLJENI SU SA SLIJEDEĆIM KORISNICIMA

- KLINIČKA BOLNICA, Osijek - od 01. srpnja 2000. god.

- ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO, Osijek - od 01. prosinca 2001. god.

- HARBURG-FREUNDERBERGER (KRUPP), Belišće - od 16. prosinca 2001. god.

- GEOPREM, Osijek - od 01. prosinca 2005. god.

- NOA - KREDITNA UNIJA, Osijek - od 01. siječnja 2010. god.

 

 

SERVISIRANJE INFORMATIČKE OPREME (OSOBNA RAČUNALA, PISAČI, LAN) PO POZIVU:

- VODOVOD, Osijek - pisači

- HRVATSKE ŠUME, Osijek

- EUROHERC, Osijek - pisači

- OBRTNIČKA ŠKOLA, Osijek

- ZAVOD ZA INFORMATIKU, Osijek - pisači

- JWARE d.o.o. - pisači

- SAPONIA d.d. - pisači

- MEG d.o.o., Petrijevci

- DOM d.o.o., Osijek

- GRAVIA d.o.o., Osijek - pisači

 

LAS servis

Svetog Roka 59

31 000 Osijek

 

tel. +385 (0)99 510 40 60

fax. +385 (0)31 395 066

 

e-mail: las@las-servis.hr